Nederlandse index
Homepage
English index

 

landbouwmachines

 

leerstof voor monteurs-opleiding

door ir. h. m. elema

met medewerking van:
j. boer
p. j. j. van helden
u. d. kalverkamp
j. maring
w. rossing
Ir. j. terpstra
s. b. wit

onder redactie van:
P. de Boer, Directeur Praktijkschool voor landbouwmechanisatie G. J. van den Ham, Hoofd Organisatie Smecoma J. Kielstra, Assistent A rijksnijverheidsdienst

 

 

 

 

 


uitgave
stichting
vakopleiding
smecoma
amsterdamsestraatweg 4O
baarn
telefoon (O2954) SO 51

ten geleide

Het verheugt mij ten zeerste voor dit leerboek ten be-hoeve van de monteurs-opleiding op het gebied van de landbouwmachines een voorwoord te kunnen schrijven. Reeds direct na de Tweede Wereldoorlog werd een begin gemaakt met de opleiding van monteurs in deze vakrichting. In 1947 konden verschillende cursussen gaan starten met leerstof die voor de toen geldende omstandigheden volkomen nieuw kon worden genoemd. De heer P. de Boer, nu directeur van de Praktijkschool voor Landbouwmechanisatie te Slootdorp, heeft zeer veel werk verzet voor het tot stand komen van de eerste leerstof op dit gebied.
De voortschrijdende techniek, ook op het gebied van de landbouwmechanisatie, maakte het noodzakelijk de leerstof regelmatig te herzien en aan te passen. Door de ontwikkeling van het leerlingstelsel in de landbouw-mechanisatievakken ontstond daarenboven de behoefte aan aangepast theorieonderwijs. De nieuwe ontwikkelingen in de mechanisatie stellen steeds hogere eisen aan de vakman. Inzicht en zelf-standigheid alsmede de redzaamheid die nodig is om de steeds weer nieuw verschijnende machines goed te kunnen onderhouden en repareren maakten een andere opzet van de leerstof mede noodzakelijk. Wij prijzen ons gelukkig dat Ir. H. M. Elema en verschillende speciale deskundigen uit Wageningen bereid waren deze nieuwe opzet en het vele werk op zich te nemen dat noodzakelijk was om te komen tot deze nieuwe leerstof.
Vanzelfsprekend is hierbij gebruik gemaakt van enkele delen uit voorgaande afleveringen die ingepast konden worden.
Wij zijn er van overtuigd dat deze nieuwe leerstof, te-zamen met de opleiding in de praktijk, door middel van het leerlingstelsel ertoe zal bijdragen dat het enorme machinepark door deskundige monteurs beter in bedrijf zal kunnen blijven. Daardoor immers kan een grote besparing plaatsvinden in de onderhoudskosten en in de verloren uren tijdens de oogst waardoor de economie van de landbouwbedrijven gunstig zal worden beinvloed.

H. Bertelsmann,
Directeur Stichting Vakopleiding Smecoma

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina