Nederlandse index
Homepage
English index

 

Hierbij is het nodig vooral aandacht aan het plukelement en de kanalen van de windreiniging te besteden.

§ 4 onderhoud en reparatie

Voor de hierboven genoemde machines gelden uiteraard de reeds eerder behandelde algemene en bijzondere punten, zoals die over het schoonmaken, het vervangen van onderdelen, etc.
Bij de stoppelknollenplukmachines en bij de vlasplukkers is het van belang dat de trekriemen goed in orde en zeker niet versleten zijn.
Bij vlastrekmachines moet de afvoer veel materiaal verwerken, zodat hieraan niets mag mankeren. Hetzelfde geldt voor het zwaar belaste bindapparaat en de aandrijving daarvan.
In het algemeen zal men de meer ingewikkelde machines in de winter goed onder handen moeten nemen. De wijze waarop dit geschiedt wijkt in principe niet af van de reparatie van andere machines, zoals bijvoorbeeld binders of rooimachines. Het is belangrijk extra aandacht te besteden aan de zwaar belaste lagers van de riem- en spanschijven waar de trekriemen over lopen. Een onder het werk optredende lagerstoring heeft vaak vernieling van een dure trekriem tot gevolg. Een tweede punt waaraan extra aandacht moet worden besteed is het bindapparaat en de aandrijving daarvan. Deze worden op een vlastrekmachine veel zwaarder belast dan op een graanmaaier-zelfbinder met als gevolg hogere slijtage en bij slijtage eerder optreden van storingen.

.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina