Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 5-II      Strooimechanisme en regeling
                  schotelstrooier

 


fig. 6-II      Samenstelling en overzicht centrifugaal
                  strooier (Lely)

 

 

 

 

§ 2 kunstmeststrooiers met smalle bak

centrifugaalstrooiers
fig. 6

De werking van centrifugaalstrooiers berust op de cen-trifugaalkracht, waardoor de kunstmest wordt wegge-worpen. De grootte van deze kracht is afhankelijk van de omtreksnelheid van de strooischijf en van de massa van het weg te werpen deeltje. Verder speelt de wrijving tussen het deeltje en de schijf een grote rol. Meststoffen met een grote wrijvingscoëfficient, bijvoorbeeld vlokkige meststoffen zullen de strooischijf minder vlug verlaten dan gladde, b.v. korrelvormige meststoffen. Dit houdt in, dat bij een eenschijfstrooier de plaats waar de meststof op de schijf komt verstelbaar moet zijn. Hiervoor is een stelinrichting nodig. Daarnaast speelt de grootte van de kunstmestdeeltjes een belangrijke rol. De strooischijf geeft zowel aan grote als aan kleine deeltjes dezelfde snelheid. Dit houdt in, dat de grote deeltjes meer bewegingsenergie meekrijgen dan de kleine en dus dat de grotere deeltjes verder weggeworpen worden dan de kleinere. Het houdt ook in, dat een hoger toerental van de strooischijf aan de deeltjes meer bewegingsenergie geeft dan een lager toerental evenals dit het geval is bij een grote schijf in vergelijking met een kleine, die hetzelfde toerental maakt.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina