Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 9-IV      Principe van een volautomatische aardappelpootmachine

§ 4 automatische pootmachines

De automatische pootmachines verschillen van de halfautomatische, doordat het verdeelmechanisme zich zelf vult, fig. 9. De machine is per element voorzien van een voorraadbak, waarin tevoren de te poten aardappelen worden gestort. Door deze voorraadbak loopt een ketting, waarop op regelmatige afstanden kleine bakjes zijn bevestigd. Deze ketting wordt aangedreven door de loopwielen van de machine. De bakjes hebben een zodanige vorm, dat er juist een aardappel in past. Omdat nu deze ketting van beneden naar boven door de aardappelen loopt, die zich in de voorraadbak bevinden, zullen de bakjes telkens een aardappel meenemen. Het naar beneden gaande deel van de ketting loopt door een nauw om de ketting met bakjes passende buis. In de onderste bocht wordt de dan inmiddels op de onderkant van de bakjes liggende aardappel losgelaten, waardoor deze in de daarvoor gemaakte geul valt.
Deze geul wordt gemaakt door een voor aan de machine aangebrachte geulentrekker, meestal bestaande uit een kleine scheefgeplaatste holle schijf. De gepote aardappelen worden weer door twee achter aan de machine aangebouwde aanaardschijven toegedekt. Voor het geval dat er soms een bakje leeg naar boven zou komen en er daardoor een open plaats in de rij zou ontstaan, is er op alle automatische pootmachines een corrector aangebracht. Deze corrector bestaat uit een horizontale schijf met aan de omtrek een aantal, meestal 9 of 18, bodemloze bakjes. Deze bakjes kunnen draaien over een schijf die boven de pootbuis een opening heeft. De corrector met de segmentvormige bakjes kan zodanig worden aangedreven dat ze telkens aan de omtrek een bakje verder wordt gedraaid, fig. 10.

 

De aandrijving geschiedt met behulp van een stangenstelsel en een palwerk. Een metalen taster voelt telkens of er een aardappel met elk bakje mee naar boven komt. Is er geen aardappel op het bakje aanwezig, dan wordt door deze taster het palwerk in werking gebracht waardoor de corrector een segment verder draait. Daardoor valt een aardappel uit de corrector alsnog op de juiste plaats op de ketting, zodat misplaatsen voor vrijwel 100% worden voorkomen.

 

 

fig. 10-IV      Principe Cramer corrector

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina