Nederlandse index
Homepage
English index

 

schiedt ook nu weer door verplaatsen van de palveer of door het weer vastzetten van de vasthoudpal.

bloembollenpoters

Gezien de wel zeer grote variatie in systemen, hier slechts enkele hoofdzaken.
Bij de machines met trilgoot is het van belang, dat deze goot het correcte aantal slagen per minuut maakt. Men kan om dit te controleren het toerental van de excentriekas opmeten. Is dit niet in orde, dan moet men nagaan waar de fout zit en deze corrigeren. Hierbij moet men niet alleen naar de aandrijving, maar ook naar het toerental van de motor kijken.
Het is bij de machines met V-vormige transportband van het grootste belang dat de opduwers voldoende ver naar voren bewegen. Zonodig moet men dit weer in orde maken.

plantmachine

Indien de schijven of de grijpers de planten niet goed vasthouden, dan kan het zijn dat de veerspanning te gering is of dat de geleiding versleten, los of niet goed gesteld is. Ontregeling van de geleiding kan ook een te vroeg of te laat loslaten van de planten tot gevolg hebben. Het spreekt vanzelf dat men eventueel optredende moeilijkheden volgens de gegeven instructies in orde maakt.

.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina