Nederlandse index
Homepage
English index

 

§ 2 dunmachines

 

Voorshands zijn dunmachines bij de volledig machinale verzorging van suikerbieten onmisbaar. Hierbij is het noodzakelijk, dat de bieten op een afstand van 5-6 cm in de rij worden gezaaid. Een goede beginstand voor het gebruik van een dunmachine is 30 bbd. Dit betekent 30 bieten bevattende duimen, 30 bietenplanten per 100 duim (2,54 m).
Er worden hier twee typen dunmachines gebruikt, en wel:
a. zonnedunners;
b. slingerdunners.
De zonnedunners hebben ronddraaiende schijven, die van een aantal mesjes zijn voorzien, fig. 11. Men kan een groter of kleiner aantal mesjes monteren en daardoor de intensiteit van het dunnen veranderen. Deze zonnedunners hebben het nadeel, dat zij de grond enigszins op ruggen werpen en dat er door de draaiende dunschijven vrij veel grond wordt verplaatst. Mede om deze redenen worden in Nederland weinig zonnedunners meer gebruikt en is men op slingerdunners overgegaan.

fig. 11-V Werking zonnedunner (Hudson)

fig. 12-V Slingerdunner met aandrijving door de loopwielen (Vicon)

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina