Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 28-VIII Een vingerbalk moet bij de punt verlopen (Busatis)

Het is dan ook nodig de balk voor dergelijke en andere obstakels tot de eerste aanslag te lichten. Verder lichten is, omdat de balk dan op begint te klappen en de aandrijving kan vastlopen niet aan te bevelen.
Wenst men een korte stoppel, dan zal men de balk met het draaistuk iets voorover, dus bijna horizontaal stellen. Moet er een legerend gewas worden gemaaid dan wordt de vingerbalk iets verder voorover gesteld, zodat de punten van de vingers beter onder het gewas kunnen komen en de vingers het wat oplichten. Door dit voorover stellen neemt de stoppellengte wat toe, terwijl er een grotere kans op stropen is door in de grond schieten van een of meer vingers. Het is bij het maaien van een lang legerend gewas, bijvoorbeeld graszaad, aan te bevelen een scheibeugel op de buitenschoen aan te brengen, fig. 27. Deze werkt net als een boogverdeler bij een maaidorser (zie Hoofdstuk IX § 3). Daarnaast worden er voor dit werk vaak ook nog speciale zwadborden gebruikt, fig. 27. Stroopt het gewas steeds op dezelfde plek van de vingerbalk, dan is het zaak te kijken wat er op die plaats fout is. Het kan zijn, dat de betreffende vinger vol met klei zit of dat er een stuk draad of iets dergelijks in is vastgelopen. Ook kan het zijn, dat de betreffende vinger niet goed knipt omdat hij los zit of verbogen is; of omdat het met de vinger samenwerkende mesje beschadigd of versleten (puntig) is. Treedt er dan hier, dan daar over de gehele balk verdeeld stropen op, dan is het zaak na te gaan of het mes nog goed aanligt en nog scherp is. Men moet dan zo nodig de mesdrukkers door het wegnemen van vulplaatjes, en niet door hen met een hamer aan te tikken, bijstellen. Bij de Busatis balk met dubbele messen kan het soms nodig zijn de veerspanning op de bovenarmen te vergroten. Het is nodig hierna meteen te kijken of de messen tussen de binnen- en de buitenschoen niet naar beneden doorbuigen. Is dat het geval dan is de veerspanning te groot. Dit doorbuigen geeft aanleiding tot grote slijtage bij de binnen- en de buitenschoen.

Stropen kan ook komen van een te ver naar achteren staande buitenschoen, waardoor de vingers scheef door het gewas gaan. Normaal moet het mes bij de buitenschoen ± 0,75-1,15 cm per voet snijbreedte, dus 4-6 cm verder naar voren staan dan bij de binnenschoen, fig. 28. Een laatste hier te noemen oorzaak van slecht knippen is een slippende aandrijfsnaar of een te laag toerental van de trekkeraftakas.
Het is als men een verstopping van de vingerbalk o.i.d. moet opheffen absoluut nodig de trekkermotor te stoppen. Doet men dit niet dan loopt men een grote kans op zwaar letsel. Er is, nu alle trekkers met een goede elektrische starter zijn uitgerust, geen enkele noodzaak de trekkermotor te laten doordraaien.

 

§ 2 enkele speciale uitvoeringen

mulchbalk

Waar er, zoals bijvoorbeeld in boomgaarden, veel kans op verstoppen door los materiaal e.d. is, wordt wel eens een mulchbalk toegepast. Deze heeft korte, geheel onder de mesjes liggende vingers, fig. 29. Doordat de heen- en weergaande mesjes niet door een deel van de vingers worden afgedekt is de kans op verstoppen gering. Dit type balk is voor alle merken verkrijgbaar en wordt behalve in wegbermen en in boomgaarden ook wel voor het maaien van erwten, e.d. gebruikt. Een balk met dubbele messen kan zonder meer ook als mulchbalk worden gebruikt.

erwten maai-apparatuur

Men kan een normale maaibalk, door er geschikte erwtenlichters aan te monteren, ook voor het maaien van erwten gebruiken. De hiervoor veel toegepaste

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina