Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 120-VIII Werking stengelpletter met rubber rollen (Mc. Cormick)

 

 

§ 6 machines voor het pletten, kneuzen en hakselen van groenvoer

stengelpletters en -kneuzers

Zowel de stengelpletters als de stengelkneuzers dienen om de celwanden van het vers gemaaide groene materiaal te breken, zodat het celvocht gemakkelijker en dus vlugger kan verdampen. Doordat het gewas in deze machines tussen al of niet geribde rollen door loopt, worden dikke stengels zwaarder geplet of gekneusd dan dunne en dan blad. Dit heeft tot gevolg, dat alle delen van een grofstengelig gewas een ongeveer gelijke droogsnelheid krijgen en er bijvoorbeeld bij lucerne minder bladverlies optreedt.

 

 

 

 


Er zijn typen met min of meer gladde rollen, fig. 120, die het gewas oprapen en over de volle lengte pletten en er zijn typen met in elkaar grijpende geribde rollen, fig. 121, die het gewas op korte afstand van elkaar kneuzen en het tevens knikken, zodat het luchtig op het veld komt te liggen. Men moet de druk, waarmee de rollen tegen elkaar worden gehouden bij de zwaarte van het gewas en de gewenste graad van pletten aanpassen.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina