CURSUS

LANDBOUWTREKKERS

 

ONDER REDACTIE VAN

 

P. DE BOER

 

(Deskundige inzake Landbouwwerktuigen en -trekkers van de Stichting Vakopleiding Smecoma)

 

 

 

MET MEDEWERKING VAN:

G. J. VAN DEN HAM (Algemeen cursusleider Smecoma)

L. VAN WINGERDEN (Leraar Middelbare Landbouwschool)

C. WIJNGAARDEN (Leraar Praktijkschool voor Landbouwmechanisatie)

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie

Rijkslandbouwconsulentschap voor Landbouwwerktuigen

Smecoma Cursusbureau voor Landbouwmechanica

en anderen

 

 

DEEL 2 KRACHTOVERBRENGING

 

 

1958

 

UITGAVE VAN DE STICHTING VAKOPLEIDING SMECOMA

MALIEBAAN 85 UTRECHT

 

 

Inhoudsopgave

 

Copyright © Gerard Hoogendoorn 2000-2010