Cursus Landbouwtrekkers.

Hier volgt de complete cursus Landbouwtrekkers, uitgegeven door de stichting vakopleiding Smecoma te Utrecht in het jaar 1958. De cursus bestaat uit 2 delen die op hun beurt ook in tweeën gedeeld zijn. Elk deel bestaat uit een leerboek met de stof en een boek met daarin alle afbeeldingen die de cursus begeleiden. De cursus geeft een prachtig tijdbeeld van de toen aanwezige trekkers in Nederland. De boeken zijn aan mij uitgeleend door de heer J. van Leeuwen, waarvoor mijn hartelijke dank. Als u ook iets in uw boekenkast hebt staan wat er ook om vraagt op deze site gezet te worden, aarzel dan niet en neem contact met me op.

U kunt het beste uw schermresolutie op 1024 x 768 zetten, voordat u de handleiding gaat bekijken.

Er wordt gebruik gemaakt van Pop-up vensters, als u een zgn. Pop-up killer gebruikt, moet u deze wellicht eerst afsluiten, voordat u de handleiding kan bekijken. Zonder Java-script wil het ook niet functioneren, dus zorg er voor dat het geactiveerd is in uw browser.

Bijna elk tekstblad verwijst naar een afbeelding uit het afbeeldingenboek via een link. Deze link opent dan een nieuw venster met daarin de gevraagde afbeelding.

Deel 1 behandelt de motor en bestaat uit 141 pagina's tekst en 73 afbeeldingen. Ook zit er een klein deel praktijk bij, de 17 pagina's die bij het praktijkgedeelte horen zijn ook apart te bekijken.
Deel 2 gaat over de krachtoverbrenging in de ruimste zin van het woord en is 90 pagina's dik, telt 71 afbeeldingen en heeft ook zijn eigen kleine praktijk gedeelte van 24 pagina's tekst.

 

Naar deel 1: Motor

of

naar deel 2: Krachtoverbrenging

 

 

 

 

Disclaimer
Findoldtractors.com neemt op geen enkele wijze de verantwoording voor de correctheid, volledigheid en kwaliteit van de tot de beschikking gestelde informatie. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig voor het risico van de gebruiker. Findoldtractors.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Disclaimer
Findoldtractors.com reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
Haftungsausschluss
Findoldtractors.com übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

 

 

Copyright © Gerard Hoogendoorn 2000-2010
[MC Error: Error locking file]