Motoren draaien in Landbouwtractoren.

Dit informatieve boekje van Shell Nederland N.V. geeft in drie delen informatie over de diverse motoren in landbouwtractoren. Zoals men reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de inhoud zal bemerken, bestaat dit werkje uit drie delen : A, B en C.

Het eerste deel bevat uitsluitend beschrijvingen van bouw en werking van verschillende motoren en wat daarmede verband houdt; dit is dus de A serie.
Het tweede deel handelt over verschillende storingen ; het is de B serie, waarin de diverse motorsoorten bovendien groepsgewijze zijn gerangschikt, in carburatormotoren, gloeikopmotoren en Diesels.
Het derde deel, de C groep, is gewijd aan de bespreking van enige belangrijke verschijnselen, die in de praktijk kunnen optreden. Wie tijd en lust heeft, het boekje van het begin tot het einde door te lezen, zal bemerken, dat de afzonderlijke delen toch een aaneengesloten geheel vormen, zodat men van de verdeling geen bezwaar ondervindt.

Het boekje is aan mij uitgeleend door Nico van Laar, waarvoor mijn hartelijke dank. Als u ook iets in uw boekenkast hebt staan wat er ook om vraagt op deze site gezet te worden, aarzel dan niet en neem contact met me op.

 

Open het boek!

 

Motoren draaien

in

Landbouwtractoren

 

 

 

5e en herziene druk

 Uitgave:

SHELL NEDERLAND N.V.

's-Gravenhage

 

Open het boek!

 

 

 

Disclaimer
Findoldtractors.com neemt op geen enkele wijze de verantwoording voor de correctheid, volledigheid en kwaliteit van de tot de beschikking gestelde informatie. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig voor het risico van de gebruiker. Findoldtractors.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Disclaimer
Findoldtractors.com reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
Haftungsausschluss
Findoldtractors.com übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

 

 

Copyright © Gerard Hoogendoorn 2000-2010
[MC Error: Error locking file]