Zoek op deze site
Klik hier voor de Nederlandstalige startpagina van Findoldtractors.com

 

 

De geschiedenis van molen "De Maagd".

 

Na de laatste restauratie van de molen in 1987-1988 is er een boekje verschenen met daarin veel informatie over de molen en haar bewogen jaren. De titel van het boekje luidt: "Korenmolen De Maagd" en is verkrijgbaar bij de molen.
Hieronder een fragment uit dat boekje:

"Op 3 oktober 1892 vraagt Jan de Rooij, molenaarsknecht te Kampen, bij Burgermeester en Wethouders van de gemeente Ermelo vergunning tot de bouw van een windkorenmolen te Hulshorst. Op 21 november wordt deze vergunning verleend op de volgende voorwaarden:
'1e dat de inrichting van den molen niet zij in stijd met de in deze gemeente bestaande verordening op het brandwezen.
2e dat deze vergunning zal vervallen zijn indien daarvan binnen een jaar na dagtekening dezes geen gebruik is gemaakt'.
Ongetwijfeld is aan de laatste voorwaarde voldaan, want op een kadastrale tekening van juli 1893 staat de molen al getekend. Daaruit valt af te leiden dat de molen dan geheel of gedeeltelijk klaar is. In latere correspondentie wordt dan ook aanvankelijk 1893 opgegeven als bouwjaar. Vreemd genoeg komt daarvoor later steeds hardnekkig 1898 in de plaats, hetgeen ook door alle molenboeken wordt overgenomen. Een belangrijk gegeven betreffende het bouwjaar vinden we in de as, waarop we het jaartal 1894 aantreffen. We houden dat als bouwjaar van "De Maagd" aan, waarbij het aannemelijk is dat de molen in 1893 bijna geheel is klaargekomen en in 1894 volledig in gebruik kon worden genomen. Toen kon er gemalen worden en wel tegen een maalloon van 10 cent per mud plus 1 pond stuifmeel.
De eerste jaren werd gebruik gemaakt van windkracht. Dat veranderde echter in 1925, toen de molen werd gemechaniseerd. Hij werd toen eerst aangedreven door een gasgenerator en vanaf 1930 door een elektromotor. In de tweede wereldoorlog diende echter weer de windkracht te worden benut. Bij goede wind kon toen net zoveel worden gemalen als met de elektromotor: 100 mud op een dag."

 


De vergunningaanvraag

 


en de teekeningen behoorende bij de aanvrage

 


 

Deze tekeningen vindt je ook terug in het boekje over de restauratie

Naar boven...

 

Copyright © Gerard Hoogendoorn 2000-2010