Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 157-I      Ploeg met aangedreven messenkooi (Raussendorf)

Ploeg, waarbij een deel van het rister door een aange-dreven messenkooi is vervangen
fig. 157

Deze rondgaande ploeg heeft twee ploeglichamen met bijbehorende messenkooien. De snijbreedte van elke schaar is 20 cm, terwijl het mes onder aan de messenkooi nog 10 cm extra lossnijdt. De conische messenkooi is boven wijder dan onder en maakt bij 540 aftakastoeren per minuut 210 omwentelingen per minuut. De omtreksnelheid van de kooi is boven 6,1 meter per seconde en onder 4,2 meter per seconde. De grond wordt behoorlijk gemengd en verkruimeld.
Deze ploeg vraagt ongeveer 75% van de trekkracht van een normale ploeg, doch het totale vermogen ligt 12-20% hoger. Daar er vrij veel verkruimelde grond terugvalt, is het gewenst een sporenlosser achter het trekkerwiel te monteren. De mate van verkruimeling wordt bepaald door het aantal messen, dat aan de messenkooi wordt gemonteerd. De aandrijving geschiedt door V-snaren, waarbij de zo noodzakelijke aanpassing van de omtreksnelheid aan de rijsnelheid ontbreekt.

§ 6 onderhoud en reparatie grondbewerkings-werktuigen

 

 

Men heeft bij het onderhoud en de reparatie van grondbewerkingswerktuigen vooral met twee soorten onderdelen te maken, en wel:
1e. de in de grond werkende delen; 2e. het raam, met de stel- en trekinrichting, de automaat, de wentelinrichting, de wielen, enz. Daarbij komt voor de werktuigen met aftakasaandrijving het aandrijf- en bewegingsmechanisme. Er is in het voorgaande bij de verschillende werktuigen reeds het een en ander over het onderhoud en de reparatie gezegd, zodat wij ons hier tot enkele punten zullen beperken.

ploegen

Men zal naast het normaal voorkomende uithalen en

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina