Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 16-II      Strooimechanisme met roerder van een
                    gecombineerde zaaimachine kunstmest-
                    strooier

Heeft men die niet tot zijn beschikking dan zal men met een waterstraal en krabbers moeten werken. Het komt soms zelfs wel voor, dat de koudbeitel eraan te pas moet komen. Dat de voor het schoonmaken nodige kosten op de rekening verschijnen spreekt vanzelf. Psychologisch zou het het beste zijn hiervoor een aparte post te nemen. Verder is het aanbevelingswaardig alle vastgeroeste delen en zeker alle moeren die los moeten ruim van te voren met kruipolie te behandelen. Eenmaal schoon is het, tenzij men bepaalde klachten heeft vernomen, nodig na te gaan wat er in orde moet worden gemaakt.
Ongelijk strooien wordt bij een schotelstrooier meestal veroorzaakt doordat de afstand tussen de schotels en de afsluitplaten niet bij alle schotels gelijk is. Dit kan komen doordat of niet alle schotels en afstrijkers even hoog staan óf dat niet alle afsluitplaten even hoog staan. Beide kan men door nameten of door er een rechte lat langs te leggen gemakkelijk vaststellen. Het is veelal mogelijk een te laag staande schotel hoger te stellen. Bij verschillende machines kan de bus waarin de schotelpen is bevestigd worden versteld. Er zijn ook machines, waarbij men de schotels met vulringen hoger kan stellen. Is er ernstige slijtage opgetreden dan zal men de versleten onderdelen moeten vervangen. Het niet gelijk staan van de afsluitplaten wordt meestal veroorzaakt door te veel speling in de draaipunten. Soms kan men deze bijstellen; in andere gevallen zal men de versleten onderdelen moeten vervangen. Ongelijkmatig strooien kan ook door te ver versleten uitwerpers worden veroorzaakt. Het is dan nodig de uitwerpers te vervangen.
Het vervangen van een of van enkele uitwerpers heeft meestal weinig zin. Voor het vervangen van de uitwerpers is het meestal nodig de egelas te demonteren, de pennen of de stelschroeven van de uitwerpers te verwijderen, waarna zij van de as kunnen worden geschoven of geklopt.

Voor het vervangen van versleten tandwielen of aan-drijfwormen is het meestal nodig de pen of de spie, waarmee zij op de as zitten te verwijderen. Tenslotte loont het de moeite even na te gaan of de wiellagers niet te veel speling hebben en hen zo nodig bij te stellen of te vervangen.
Bij centrifugaal- en pendelstrooiers komt reparatie veelal neer op het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen.
Een op het oog slechts licht beschadigde strooischijf of strooipijp heeft onregelmatig strooien tot gevolg. Het weer in model maken van deze onderdelen valt in de praktijk erg tegen en kost meestal meer dan vervangen. Een tweede punt bij deze strooiers is, dat men alle lagers moet controleren en hen zo nodig bijstellen of vervangen.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina