Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 3-IV      Zijaanzicht pootlorrie met inlegschijf

............................

§ 2 pootlorries

Pootlorries zijn eenvoudige machines, waarmee het mogelijk is de pootaardappelen rechtstreeks uit de kiembakken in de geul te leggen. De machine is aan de voorzijde voorzien van kleine geulentrekkers met vlak daarachter een zelfde aantal eenvoudige plantgatenmakers. Deze plantgatenmakers (eigenlijk alleen maar markeurs) dienen er in dit geval voor om in de open geul aan te geven, waar de aardappelen precies moeten worden gelegd.

Dit inleggen geschiedt door op een platform vaak in sterk gebukte houding zittende arbeiders.
De pootafstand kan met deze machine zeer regelmatig zijn, terwijl ook weinig kiembeschadiging zal voorkomen. Twee aanaardschijven per rij, meestal bevestigd onder de zitplaatsen, zorgen bij deze machine voor het toedekken van de rijen, fig. 5.
Soms zijn alle onderdelen van de pootlorrie in één raam gebouwd. Het is dan een getrokken machine. Ook worden de geulentrekkers (2 of 4) wel voor aan de trekker gebouwd en is er tussen de wielen een platform,

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina