Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 5-IV      Bij de pootlorrie komt de aardappel niet
                   met de machine in aanraking; er is dan
                   ook weinig gevaar voor beschadiging

 


fig. 4-IV      Aan een trekker gebouwde pootlorrie

waarop aan beide zijden een of twee man(nen) de aardappelen in de voren leggen. De aanaardschijven zijn dan achter aan de trekker bevestigd. Een lang gebouwde trekker met voldoende vrije ruimte is in dit geval wel gewenst, fig. 4.
Een tweede vorm van een pootlorrie is de z.g. signaalpoter. Ook bij deze machine wordt tevoren een geul getrokken, maar hierbij is achter de geulentrekker geen markeur aangebracht. Op de plaats waar de aardappelen in de open geul zullen worden gelegd is een korte rechte pootbuis gemonteerd.

Op een telkens automatisch herhaald belsignaal wordt een aardappel boven in de pootbuis losgelaten, waardoor de regelmaat in de rij gewaarborgd is, fig. 5. Dit belsignaal wordt veroorzaakt door een met de machine meelopende markeur. Door de lengte van de poten van deze markeur te veranderen kan de afstand in de rij worden gewijzigd. Van dit type pootlorrie bestaan er vele, veelal plaatselijke, conties. Ze worden echter steeds ook meer door pootmachines vervangen.

fig. 6-IV      Zijaanzicht halfautomatische aarappelpootmachine (Vicon)

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina