Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 88-VIII Samenstelling op en neer beweegbare
                   haspel (Fella)

gebruik en afstelling

Het gewas wordt bij dit type schudder vooral in zijwaartse richting gepakt, zodat de rijrichting niet direct met de maairichting samenhangt. Wat bij de andere schuddertypen over de verhouding haspeltoerental-rijsnelheid gezegd is geldt ook nu. De machine wordt met stilstaande haspels zo ver voorover gesteld, dat de tanden de grond precies raken. Zij zullen bij het werk door de druk van het gewas iets achterover buigen en daardoor vlak boven de grond langs bewegen.
Bij het zwadspreiden is het meestal het beste een zwad onder de trekker te laten doorlopen, fig. 76.

 

§ 4 harkkeerders, harkschudders en harkkeerder-schudders

Deze groep machines bewerken het gewas door het zijdelings te verplaatsen en het daarbij geheel of ge-deeltelijk te keren en soms wat uit elkaar te trekken. Wij kunnen met deze machines meestal harken en spreiden of harken en keren, maar soms ook nog schudden. De laatste jaren wordt het keren minder toegepast dan voorheen en is het spreiden belangrijker geworden.

a. typen met een haspel

Deze machines, fig. 89, hebben een schuin op de voort-bewegingsrichting staande harkhaspel, die het gewas

fig. 89-VIII Vooraanzicht harkschudder (Hagedoorn)

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina