Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 32-IX Samenstelling en werking langstrodorsmachine

§ 2 dorsmachines

 

 

Dorsmachines dienen om van een gewas het zaad af te scheiden. Meestal wordt het gewas gescheiden in zaad, langstro vermengd met kortstro, kaf en bijmengsels, zoals onkruidzaad en stof.
Het zaad wordt veelal in eerste en tweede soort gesorteerd.

werking en algemene samenstelling

De dorswerking, die bij de dorsorganen iets nader wordt besproken, berust op een combinatie van uitslaan, uitwrijven en uitschudden van het te dorsen gewas.

werking van een langstrodorsmachine
fig. 32

Het gewas wordt met de aren vooraan door een op de machine staande man of door een automatische los-snijder-zelfvoerder in de opening tussen de trommel en de mantel (dorskorf) gebracht. De geribde trommellijsten trekken het gewas naar binnen en sleuren het langs de mantel, waarbij het wordt gedorst.

 

Het grootste deel van het zaad en van het kaf ontwijkt samen met een deel van het kortstro door de mantelopeningen en valt op het begin van de kortstrozeef. Het langstro wordt samen met wat zaad, kaf en kortstro door de trommel op de stroschudder geworpen. Het korte materiaal valt door de schudderzeven op de eerste terugloopbodem (graanzolder); het langstro wordt door de schudder buiten de machine gebracht. Het door de schudder gevallen korte materiaal wordt door de terugloopbodem eveneens naar het begin van de kortstrozeef gebracht. Zaad, stukjes aar, kaf, onkruidzaad, zand en ander kort materiaal vallen door de kortstrozeef, iets langer materiaal, kortstro genoemd, loopt er overheen uit de machine. Het door de kortstrozeef gevallen materiaal wordt door de tweede terugloopbodem naar de eerste reiniging gebracht. De bovenste zeef, hemelzeef of schrollenzeef genaamd, scheidt nog wat kortstro e.d. af en brengt dit aan het eind van de zeef in de luchtstroom van de waaier, die het afvoert. Zaad, aren en ander kort materiaal vallen door de hemelzeef in de luchtstroom van de waaier, die kaf en andere lichte bijmengselen uit de machine voert. Het zwaardere materiaal komt via een korte terugloopbodem op de arenzeef, waar overheen de aren en stukjes aar uit de machine of naar de arenzuiger lopen. Zaad en andere fijne delen vallen door de arenzeef heen op de zandzeef, waar zand en ander fijn materiaal door en uit de machine valt. Het zaad loopt er over heen naar de elevator,. die het naar de korter (beuker) of direct naar de tweede reiniging brengt.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina