Nederlandse index
Homepage
English index

 

kromme pakken

Aan de bolle kant zit te veel materiaal. Stopper verstellen of als de bolle kant onder zit een versnelling hoger gaan rijden.

Ongelijkmatig touw kan verschillende storingen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld: Ergens vastlopen; niet goed vastklemmen in de touwhouder; breken tijdens het vormen van het pak of tijdens het knopen; breken tijdens de opslag of het vervoer van de pakken; niet goed doorsnijden enz. Het is daarom van veel belang een goede kwaliteit touw van de juiste dikte te gebruiken.

touw rond het pak geknoopt, dat uit de naald niet

Touw zat niet goed over de knoperbek.
Naald verbogen of niet goed gesteld.
Stropallen werken niet goed.
Touwgeleiding of touwvingers niet in orde.
Touwhouderschijf loopt achter.
Knoperbek opent onvoldoende.

touw uit naald geknoopt, dat rond het pak niet, en is vaak te kort

Vaak komt dit door breken of te vroeg loslaten van het om het pak gelegde touw.
Bij breken is het eind rafelig.
Te nat en te zwaar persen.
Touw beschadigd door scherpe plekken in de touwgeleiding of door een slingerende afstrijker. Het gebroken eind is in dit geval vaak puntig uitgerafeld.
Touwhouderspanning te laag of vette touwhouder.
Slingerende afstrijker heeft het touw van de bek gestreken.
Touwhouder loopt voor, zodat het touw niet correct over de bek lag.
Te vroeg doorsnijden, waardoor het eind uit de lus slipt.

beide einden geknikt, maar niet gebonden

Knoperbek heeft het touw laten slippen.
Te lage bekspanning.
Te vroeg doorsnijden.
Bek kan niet goed sluiten.

beide einden recht en rafelig, niet gebonden

Tijdens het draaien van de bek zijn beide einden tussen de bek en de touwhouder gebroken, meestal door een te hoge touwhouderspanning, gecombineerd met zwaar persen of stroef werkende touwvingers.

knoop hangt aan de knoperbek, band gebroken

Te zwaar of te nat persen.
Te hoge bekspanning.
Roestige of versleten bek.
Slecht werkende afstrijker of mes.
Bek staat in rust in verkeerde richting.
Touw is ergens blijven haken.

meerdere knopen aan de bek

meerdere knopen aan de bek
Dit wijst vaak op een te vlug achter elkaar werken van de knoper door een ontregelde of versleten grendel van de palkoppeling.

geen touw in de naald

Het touw is op of ergens blijven haken.

naaldbreuk

Naald verbogen, zodat hij de wand van het perskanaal
raakt.
Naald staat niet op tijd.

Elk van de typen draadknopers heeft zijn eigen speci-fieke storingen.
Wij verwijzen, omdat draadknopers weinig voorkomen, hiervoor naar de betreffende instructieboekjes en naar het handboek 'Maaidorsers en opraappersen'.

 

 

 

§ 5 onderhoud en reparatie van graanoogst-machines

Graanoogstmachines zijn, vergeleken met vele andere landbouwmachines betrekkelijk ingewikkeld. Zij moeten om goed te kunnen werken goed onderhouden en afgesteld worden. Bij de constructie wordt veel gebruik van hoogwaardig materiaal, van dunne plaat en van wentellagers gemaakt. Deze 'fijnere' bouw heeft tot gevolg, dat het onderhoud en de reparatie wat meer inzicht vraagt dan bij eenvoudige machines. Waar hoogwaardig materiaal is gebruikt, mag men bij reparatie in het algemeen het materiaal niet verhitten, wat o.a. lassen vaak onmogelijk maakt. Men zal dan ook vaak kapotte delen moeten vervangen. Hierbij zal men tenminste over een instructieboek, maar beter over een werkplaatshandboek van de betreffende machine moeten kunnen beschikken. Helaas wordt nog niet door alle importeurs en fabrikanten voldoende in deze behoefte voorzien.
Er wordt, o.a. om het gewicht binnen redelijke grenzen te houden, in oogstmachines vrij veel dunne plaat verwerkt. Dit is, zolang het niet door roest of door beschadiging verzwakt is, een uitstekend materiaal. Men moet dan ook bij het onderhoud vooral bij plaatwerk met een dragende functie trachten roesten te voorkomen en het bij indeuken of scheuren op de juiste wijze herstellen. In verschillende gevallen zal men met uitdeuken of koud richten kunnen volstaan. Het kan echter zijn, dat de sterkte door een deuk permanent verloren is gegaan en dat men het betreffende deel moet vervangen.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina