Dit is de bijna volledige cursus Landbouwmachines, uitgegeven door de stichting vakopleiding Smecoma te Baarn in het jaar 1965. De cursus bestaat uit 5 delen en geeft een prachtig tijdbeeld van de toen aanwezige machines in Nederland. De boeken zijn aan mij uitgeleend door de heer Verbeek, waarvoor mijn hartelijke dank. Als u ook iets in uw boekenkast hebt staan wat er ook om vraagt op deze site gezet te worden, aarzel dan niet en neem contact met me op.
Van de bijna 700 pagina's tellende cursus heb ik er ongeveer 400 op de site geplaatst voorzien van ruim 700 tekeningen en foto's die tesamen een prachtig overzicht geven van hoe de landbouwmechanisatie in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw eruit zag.

Inhoudsopgave

Deel 1
ten geleide
voorwoord
hoofdstuk 1 grondbewerkingsmachines
hoofdstuk 2 kunstmeststrooiers
hoofdstuk 3 zaaimachines
hoofdstuk 4 machines en werktuigen voor het poten van aardappelen
Deel 2
hoofdstuk 5 verzorgingswerktuigen
hoofdstuk 6 spuitwerktuigen
Deel 3
hoofdstuk 7 machine-onderdelen en materialen
hoofdstuk 8 machines en werktuigen voor de oogst van groenvoer en hooi
Deel 4
hoofdstuk 9 graanoogstmachines
hoofdstuk 10 werktuigen en machines voor de aardappeloogst
hoofdstuk 11 bietenoogstwerktuigen en machines
hoofdstuk 12 machines voor het oogsten van bijzondere gewassen
Deel 5
hoofdstuk 13 transportwerktuigen
hoofdstuk 14 melkmachine-installaties

 

 

Deel 1

.

pagina
ten geleide   2
voorwoord   3
hoofdstuk I grondbewerkingsmachines
  Inleiding 5
  § 1 Risterploegen 5
  § 2 Schijvenploegen en schijveneggen 42
  § 3 Eggen en cultivatoren 53
  § 4 Slepen en rollen 70
  § 5 Aangedreven roterende grondbewerkingswerktuigen 74
  § 6 Onderhoud en reparatie grondbewerkingswerktuigen 84
hoofdstuk II kunstmeststrooiers
  Inleiding 89
  § 1 Kunstmeststrooiers met brede bak 89
  § 2 Kunstmeststrooiers met smalle bak 91
  § 3 Bijzondere typen kunstmeststrooiers 95
  § 4 Onderhoud en reparatie kunstmeststrooiers 97
hoofdstuk III zaaimachines
  Inleiding 99
  § 1 Normale zaaimachines 99
  § 2 Precisie zaaimachines 107
  § 3 Bijzondere typen zaaimachines 109
  § 4 Onderhoud en reparatie zaaimachines 110
hoofdstuk IV machines en werktuigen voor het poten van aardappelen
  Inleiding 113
  § 1 Plantgatenmakers en geulentrekkers 113
  § 2 Pootlorries 116
  § 3 Halfautomatische pootmachines 118
  § 4 Automatische pootmachines 120
  § 5 Gebruik en afstelling 122
  § 6 Bloembollen pootmachines 122
  § 7 Plantmachines 126
  § 8 Onderhoud en reparatie van poot- en plantmachines 132
 
Deel 2
naar boven
Hoofdstuk V verzorgingswerktuigen
  Inleiding 133
  § 1 Schoffelmachines 134
  § 2 Dunmachines 138
  § 3 Onderhoud en reparatie van verzorgingswerktuigen 140
Hoofdstuk VI spuitwerktuigen
  (dit hoofdstuk wordt niet online geplaatst)
 
Deel 3
naar boven
Hoofdstuk VII machine-onderdelen en materialen
  (dit hoofdstuk wordt niet online geplaatst)
Hoofdstuk VIII machines en werktuigen voor de oogst van groenvoer en hooi
  Inleiding 241
  § 1 Maaiwerktuigen 241
  § 2 Enkele speciale uitvoeringen 256
  § 3 Machines voor het schudden, harken en keren 273
  § 4 Harkkeerders, harkschudders en harkkeerder-schudders 289
  § 5 Sleepharken en schuiven 307
  § 6 Machines voor het pletten, kneuzen en hakselen van groenvoer 309
  § 7 Onderhoud en reparatie 323
Deel 4
naar boven
Hoofdstuk IX graanoogstmachines
  Inleiding 333
  § 1 Graanmaaier-zelfbinders 334
  § 2 Dorsmachines 352
  § 3 Maaidorsers 363
  § 4 Stro- en hooipersen 384
  § 5 Onderhoud en reparatie van graanoogstmachines 409
Hoofdstuk X werktuigen en machines voor de aardappeloogst
  Inleiding 423
  § 1 Machines voor het verwijderen van loof 423
  § 2 Aardappelrooimachines 426
  § 3 Onderdelen van aardappelrooimachines 435
  § 4 Gebruik en afstelling 438
  § 5 Onderhoud en reparatie van aardappelrooimachines 438
Hoofdstuk XI bietenoogstwerktuigen en machines
  Inleiding 441
  § 1 Kopschoffels en rooitangen 441
  § 2 Bietenkoppers en -lichters 441
  § 3 Gecombineerde bietenrooiers 444
  § 4 Gebruik en afstelling 456
  § 5 Onderhoud en reparatie 457
Hoofdstuk XII machines voor het oogsten van bijzondere gewassen
  § 1 Stoppelknollenplukmachines 459
  § 2 Vlasoogstmachines 462
  § 3 Bonenplukmachines 467
  § 5 Onderhoud en reparatie 468
 
Deel 5
naar boven
Hoofdstuk XIII transportwerktuigen
  (dit hoofdstuk wordt niet online geplaatst)
Hoofdstuk XIV melkmachine-installaties
  Inleiding 677
  § 1 Melkmachines 677
  § 2 De weide-installatie 692
  § 3 Onderhoud en reparatie 696

 

 

 

Disclaimer
Findoldtractors.com neemt op geen enkele wijze de verantwoording voor de correctheid, volledigheid en kwaliteit van de tot de beschikking gestelde informatie. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig voor het risico van de gebruiker. Findoldtractors.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Disclaimer
Findoldtractors.com reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
Haftungsausschluss
Findoldtractors.com übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

 

 

Copyright © Gerard Hoogendoorn 2000-2010
[MC Error: Error locking file]